ابداعات و نوآوری ها

ابزار آلات اختراعاتی دکتر شکیبایی در زمینه ایمپلنت و بازسازی استخوان فک در کاتالوگ شرکت هلموت زپف آلمان