اطلاعات عمومی در مورد جراحی های میکروسکوپی و کم تهاجمی ایمپلنت

علم دندانپزشکی در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی بوده است. بخش بزرگی از این دست آوردهای علمی در زمینه جراحی های ایمپلنت و لثه حاصل شده است که برخی از این نو آوری ها شامل درمانهای کم تهاجمی و میکروسکوپی بازسازی استخوان فک٬ لثه و ایمپلنت می شوند.

رشته جدید جراحی های کم تهاجمی و میکروسکوپی ایمپلنت مستلزم به تخصص ویژه دندانپزشک٬ تجهیزات پیشرفته بزرگنمایی مانند میکروسکوپ و ذره بین های قوی جراحی٬ ابزارآلات جدید جراحی های میکروسکوپی و قطعات و مواد تراز اول صنعتی جهت بازسازی بافت فک و ایمپلنتهای دندانی می باشد. همچنین مدت زمانی که برای مداوای بیمار با شیوه های کم تهاجمی در طرح درمان٬ کلیه جراحی ها و بخش پروتز ایمپلنت ها صرف می شود٬ چندین برابر درمان سنتی ایمپلنت است.

درمانهای کم تهاجمی و میکروسکوپی ایمپلنت محاسن متعددی برای بیمار دارند از جمله:

 • کاهش سایز و ظرافت بالاتر برشهای لثه
 • بازسازی دقیقتر استخوان اطراف ایمپلنت
 • دقت و ظرافت بالاتر در جایگذاری ایمپلنت در استخوان فک
 • بخیه های ظریفتر و دقیقتر جهت ترمیم سریعتر و بهتر لثه
 • افزایش زیبایی و جلوه طبیعی بالاتر بافت لثه و استخوان اطراف ایمپلنت
 • افزایش طول عمر درمان ایمپلنت و کاهش مدت زمان ترمیم٬ ریسک عفونت٬ درد٬ خونریزی٬ تورم و کبودی پس از جراحی بیمار

خدمات درمانی که در کلینیک دکتر شکیبایی در تهران ارایه می شوند:

 • کشیدن کم تهاجمی دندان با تکنیکهای عمودی و بازسازی فوری حفره خالی دندان جهت جلوگیری از تحلیل بافت فک (روش منتشر شده دکتر شکیبایی)
 • جراحی میکروسکوپی و کم تهاجمی جایگذاری ایمپلنت در فک
 • جایگذاری دقیق ایمپلنت در فک با روشهای تحلیل ۳ بعدی دیجیتال
 • جراحی های بازسازی لثه به صورت کم تهاجمی و میکروسکوپی
 • بازسازی استخوان فک در کف سینوس به صورت میکروسکوپی و کم تهاجمی (روش های منتشر شده دکتر شکیبایی)
 • پیوند های میکروسکوپی و کم تهاجمی استخوان فک و لثه